19 Licensed Pre-Need Firms in the Philippines 2012

Please see update below, May 17, 2012

Ito na ang mga 19 survivors!  Here are the 19 pre-need firms in the Philippines licensed by the Insurance Commission to operate for the year 2012, as of March 2012.

Sana, itong mga 19 companies na ito which survived global and domestic financial troubles ay tuluy-tuloy na malampasan nila ang problema nila sa prevailing low-interest rates for investments so that next licensing year, wala nang malalagas pa, at 19 pa rin sila.

At sana kung meron mang mag-decide na magsara ay maaayos na maitransfer niya ang mga plans sa isang more stable and stronger pre-need company or insurance company.

At sana wala nang papasok sa business na ito, kung hindi rin lang sila deep-pocketed or backed by too-big-to-fail companies para hindi na dumami pa ang mga SUFFERING planholders.
[adsense]
1. Abundance Providers & Entrepreneurs Corp. (APEC)
– Life Plans

2. AMA Plans Inc.
– Pension Plans

3. Ayala Plans Inc.
– Education/Pension Plans

4. Caritas Financial Plans Inc.
– Pension Plans

5. CocoPlans Inc.
– Education/Life/Pension Plans

6. Destiny Financial Plans Inc.
– Pension Plans

7. Eternal Plans Inc.
– Education/Life/Pension Plans

8. First Union Plans Inc.
– Pension Plans

9. Himlayang Pilipino Plans Inc.
– Education/Life Plans

10. Loyola Plans Consolidated Inc.
– Education/Life/Pension Plans

11. Manulife Financial Plans Inc.
– Education/Pension Plans

12. Mercantile Care Plans Inc.
– Education/Pension Plans

13. Paz Memorial Services Inc.
– Life Plans

14. Phil. Plans First Inc.
– Education/Pension Plans

15. Provident Plans International Corp.
– Life/Pension Plans

16. St. Peter Life Plan Inc.
– Life Plans

17. Sunlife Financial Plans Inc.
– Education/Pension Plans

18. Transnational Plans Inc.
– Education/Pension Plans

19. Trusteeship Plans Inc.
– Education/Life/Pension Plans

Compared sa list of pre-need companies as of 2009, apat ang nawala:

1. CityPlans Inc.

2. First Country Plans

3. Danvil Plans (formerly Berkley International Plans)

4. Grayline Plans

UPDATE as of MAY 2012:

In May 2012, the Insurance Commission has added CITY PLANS INC. to the list of licensed pre-need companies. So, there are now 20 pre-need companies licensed to operate in 2012.

Pre-need companies in the Philippines as of Sep 2011

Pre-need firms in the Philippines as of Jan 2011

2 Comments

  1. Nors April 4, 2013
  2. Bernard Garcia April 4, 2013

Leave a Reply