Updated March 17, 2018 Tumatanggap ba ang Philhealth ng Late Philhealth payments? I am an Individual Payor (Informal Sector — Voluntary or Self-Employed) Kung lumampas na ang payment deadline for the month, puede pa bang bayaran ang Philhealth premium the following month? NO more. HINDI na. Hindi na tinatanggap ang late payments from Individual Payors.