List of Pre-Need Firms in the Philippines, as of September 2011

Sa wakas, nag-release na rin ang Insurance Commission ng list nila ng pre-need firms in the Philippines licensed to sell pre-need plans for the year 2011.

Pero hindi rin ibig sabihin na kapag licensed na ang isang pre-need company ay reputable company na. Malaki pa rin ang risk. Maganda ang maghanda sa pangangailangan natin in the future katulad ng pang-tuition at pang-retirement, pero maging mapanuri pa rin tayo sa company. Mag-invest tayo sa company na maraming back-up na prime assets at affiliated sa reputable companies.

Maganda rin kung makilala natin ang mga tao behind these pre-need companies, na sana masigurado natin na hindi sila katulad ng mga tao at pamilya na hanggang ngayon ay niloloko ang mga planholders, kagaya ng mga tao at pamilya behind Platinum Plans, Ideal Pension Plans, Grayline Plans, Legacy Plans at yong marami pang iba na naglaho na lang at iniwan ang mga umaasang planholders. Pero paano ba nating masasabi na ang isang executive, director o businessman ay reputable at magiging consistently reputable?

Saan ba tayo puedeng mag-invest nang merong katiyakan? Dahil mapa-bangko, mapa-insurance, mapa-pre-need, mapa-investment company, mapa-co-op, meron at meron nagko-close na wala man lang instructions sa customers, planholders or policyholders nila?

Here’s a list of the 21 pre-need firms licensed by the Insurance Commission as of September 6, 2011 to operate as pre-need companies for the year 2011.

Pre-Need Firms     Licensed to Sell
These Plans,
1 Abundance Providers & Entrepreneurs     Life Plans
Corp. (APEC)
2 AMA Plans Inc. Pension Plans
3 Ayala Plans Inc. Education/Pension Plans
4 Caritas Financial Plans Inc. Pension Plans
5 CityPlans Inc. Pension Plans
6 CocoPlans Inc. Education/Life/Pension Plans
7 Destiny Financial Plans Inc. Pension Plans
8 Eternal Plans Inc. Education/Life/Pension Plans
9 First Country Plans Pension Plans
10 First Union Plans Inc. Pension Plans
11 Himlayang Pilipino Plans Inc. Education/Life Plans
12 Loyola Plans Consolidated Inc. Education/Life/Pension Plans
13 Manulife Financial Plans Inc. Education/Pension Plans
14 Mercantile Care Plans Inc. Education/Pension Plans
15 Paz Memorial Services Inc. Life Plans
16 Phil. Plans First Inc. Education/Pension Plans
17 Provident Plans International Corp. Life/Pension Plans
18 St. Peter Life Plan Inc. Life Plans
19 Sunlife Financial Plans Inc. Education/Pension Plans
20 Transnational Plans Inc. Education/Pension Plans
21 Trusteeship Plans Inc. Education/Life/Pension Plans

Here’s the old list of pre-need firms or pre- need companies, if you like to compare:
Pre-Need Firms Licensed to Sell Pre-Need Plans in the Philippines as of Dec 2009

No Responses

Leave a Reply